CYFROWY APARAT REJESTRUJĄCY AR-2c+

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

AR-2c
rys.1. Cyfrowy aparat rejestrujący AR-2c+

Cyfrowy aparat rejestrujący AR-2c+ jest rozszerzeniem Cyfrowego Aparatu Rejestrującego AR-2c o następujące możliwości:

 1. Zwiększenie ilości rejestrowanych sygnałów dwustanowych do 188
 2. 16-to kanałowe karty WC16
 3. Współpraca ze sterownikami z wykorzystaniem protokołów przemysłowych
 4. Dodatkowe wyświetlacze
 5. Praca w sieci komputerowej TCP/IP dzięki implementacji konwertera RS-485 - ETH albo poprzez serwer proxy
 6. Wybór arkusza wydruku również dla trybu bieżącego wydruku

16-to kanałowe karty WC16

AR-2cp - The 16 binary inputs' boards WC-16
rys.2. Widok płyty czołowej oraz opis wyprowadzeń złącza karty 16 wejść dwustanowych.

Karta 16 wejść dwustanowych przystosowana jest do odczytu sygnałów zewnętrznych w zakresie napięć zasilających od 24-48V (lub 48 - 110V). Moduł został zbudowany jako zestaw czterech bloków po 4 kanały wejściowe o wspólnej masie dla każdej czwórki. Sygnały wejściowe podawane są na 20-pinowe złącze WAGO. Widok płyty czołowej karty oraz opis wyprowadzeń złącza pokazano na rysunku.

Każdy kanał wejściowy wyposażony jest w ogranicznik prądu do 5mA i ogranicznik napięcia w celu wyeliminowania wpływu przepięć na trwałość i pracę modułu. Każde z wejść wyposażone jest w diodę sygnalizacyjną. Diody zainstalowane są ponad wejściami właściwych kanałów.

Karta komunikacyjna dla sterowników logiki programowalnej

PROFIBUS DP - v I
rys.3. Widok płyty czołowej karty PROFIBUS DB

Dla zapewnienia współpracy z układami sterowania i sygnalizacji szybowej wykonanymi w oparciu o sterowniki PLC oraz do komunikacji z urządzeniami zdalnego zbierania danych Cyfrowy Aparat Rejestrujący AR-2c+ może być wyposażony w specjalizowane karty komunikacyjne, których zadaniem jest przetwarzanie danych dostarczanych ze sterowników do rejestratora za pośrednictwem protokołu przemysłowego na odpowiednie sygnały dwustanowe i analogowe, które są przekazywane do rejestracji.

Rejestrator AR-2c+ może byc wyposazony w karty komunikacyjne kilku typów (zgodnie z życzeniem):

 • PROFIBUS DP slave (wersja I)
 • MODBUS RTU (master albo slave)

Niezależnie od rodzaju, wszystkie karty komunikacyjne zawierają:

 1. interfejs komunikacyjny kompatybilny z typem fielbus
 2. procesor komunikacyjny
 3. Port pamięci
 4. signaling block (signaling LEDs), fieldbus connectors according to the standard, and rotary switches for station address setting (when needed, i.e. for slaves)

Karty komunikacyjne, dzięki uniwersalnej konstrukcji, mogą obsługiwać wiele popularnych protokołów przemysłowych takich jak:

Specjalizowana karta PROFIBUS DP slave (wersja I)

Widok płyty czołowej karty komunikacyjnej PROFIBUS przedstawia rysunek.

Na płycie czołowej karty PROFIBUS, oprócz złącza komunikacyjnego znajduje się matryca diodowa M1 (8 x 5) składająca się z pięciu zestawów po 8 czerwonych lampek sygnalizujących stan wybranych wejść, zestaw 3 zielonych lampek sygnalizacyjnych L1 - L3 służących do kontroli transmisji na magistrali PROFIBUS DP oraz dwa switch'e P1 i P2, na których ustawai się adres karty PROFIBUS (nie zmieniać).

Karta komunikacyjna MODBUS RTU

Karta ta służy do współpracy ze sterownikami PLC pracującymi na magistrali w oparciu o protokół MODBUS RTU. Na płycie czołowej karty znajdują się dwa złącza szeregowe, jedno z nich pracuje w standardzie RS232, drugie w standardzie RS485. Karta może obsługiwać kilka standardowych prędkości transmisji z przedziału 9600Bd do 38400Bd - prędkości te mogą zostać zaprogramowane w zależności od potrzeb użytkownika. Na magistrali MODBUS RTU karta może pracować jako stacja ''master'' lub ''slave'' w zależności od konfiguracji sterowników. W trybie MASTER karta może pracować równocześnie z dwoma sterownikami PLC.

Dodatkowe wyświetlacze

Additional display
rys.4. Widok wyświetlacza zdalnego rejestratora AR-2c+

Cyfrowy Aparat Rejestrujący AR-2c+ może być wyposażony w moduł zdalnego wyświetlacza, który podłączony jest poprzez łącze RS232, RS485 lub modem do modułu procesora. Wyświetlacz może być umieszczony na pulpicie maszynisty lub w innym widocznym miejscu. W przypadku, gdy jest to potrzebne wyświetlacz może być zdublowany. Zastosowana magistrala RS485 lub łącze modemowe umożliwia jednoczesne podłączenie do rejestratora kilku wyświetlaczy. Wyświetlacz przedstawiony jest na rysunku. Maksymalna odległość zabudowy zdalnego wyświetlacza jest zależna od zastosowanego łącza i tak np. dla łącza RS-232 wynosi 25m, dla łącza RS-485 - 1200m, a dla łącza modemowego zależna jest od parametrów zastosowanego modemu. Wyświetlacz na bieżąco wyświetla prędkość wyciągu szybowego podczas jazdy maszyny oraz opcjonalnie położenie naczynia w szybie.

Praca w sieci komputerowej TCP/IP

W celu poprawienia jakości pracy z rejestratorem AR-2c+ wprowadzono możliwość włączenia go do sieci komputerowej typu ETHERNET (LAN). Włączenie to może zrealizowane na dwa sposoby:

 1. poprzez konwerter RS232 - ETH podpięty bezpośrednio do interfejsu szeregowego rejestratora
 2. poprzez aplikację serwera pracującą na podstawowym komputerze Centralnej Rejestracji Danych, która udostępnia dane uzyskane z rejestratora dla innych autoryzowanych stacji klienckich pracujących w sieci komputerowej

Każda z powyższych metod umożliwia rejestratorowi AR-2c+ pracę w sieci LAN jako serwer.

Wybór arkusza wydruku również dla trybu bieżącego wydruku

Format wydruku na drukarce lokalnej przewiduje wydruk na każdej stronie wydruku do 22 sygnałów dwustanowych i 2 sygnałów analogowych. Rejestrator AR-2c+ może rejestrować do 188 sygnałów dwustanowych oraz 16 sygnałów analogowych i z tego powodu wprowadzono metodę wyboru arkusza również dla wydruków wykonywanych w trybie ''on-line''. Wyboru arkusza dokonuje się na karcie wejść specjalnych WC-4 lub za pomocą przełącznika arkuszy.

PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS PARAMETRU WARTOŚĆ PARAMETRU
12
Zasilanie 18V - 30V DC lub 100 - 260 V AC
Tolerancja zasilania jak powyżej
Pobór mocy nie więcej niż 50VA
Temperatura otoczenia podczas pracy 5 - 40oC
Temeratura otoczenia podczas transportu i przechowywania -40oC - +70oC
Wilgotność względna przy 30oC
        podczas pracy
        podczas transportu

30...85%
do 95%
Wymiary 480 × 254 × 134 mm
Waga 7 kG
Czas rejestracji po zaniku zasilania nie mniej niż godzina**
Binary inputs quantity 20 - 188
input voltages 24 V, 48 V, 220 V, 110 V DC
input voltages tolerance ±35%
input currents 4,5 - 10 mA
scanning resolution (frequency) 10 ms
isolation > 2500 V
Analog inputs quantity up to 16
input voltages -10... +10 V
-20... +20 V
-100 ... +100 V
input currents -20 ... +20 mA
measured voltages type AC & DC
scanning frequency 100 ms*
measurement accuracy 12 bits + sign bit*
registration accuracy 8 bits + sign bit - 0,4%
isolation of measurement channels > 2500 V
Acoustic inputs quantity 2
registration resolution 20 ms
Counter inputs quantity 1
Outputs quantity of relay outputs 1 or 2

* - dokładność podana dla karty 8(16) wejść analogowych z przetwornikiem 12 - to bitowym

**-dotyczy wykonania z zainstalowanymi i sprawnymi akumulatorami.

generated on shrek in 0,001 seconds