WDROŻENIA
pict1 Podczas swojej ponad dwudziestotrzyletniej działalności nasza firma dokonała wielu instalacji naszych urządzeń w obiektach przemysłowych, głównie w zakładach górniczych na terenie całej Polski. Pracowaliśmy jako poddostawca w kooperacji z większymi podmiotami lub samodzielnie na zlecenie kopalni. Prace te obejmowały zarówno wdrażanie nowych wyrobów od etapu projektowania aż do uruchomienia na obiekcie, jak i kompleksowe instalacje aparatów rejestrujących bądź wskaźników głębokości wraz z dostawą kompletu oczujnikowania i włączeniem do układów elektrycznych maszyny. Wykaz najważniejszych prac realizowanych od 1999 roku znajduje się w firmowej liście referencyjnej.
Na następnych stronach znajduje się opis tych instalacji, które uważamy za najciekawsze:
1999 - 2000 2001 - 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018
pict2
pict1 pict2
pict3 pict4 pict3 pict5 pict6
generated on shrek in 0,001 seconds