NAJWAŻNIEJSZE PRACE WYKONANE W 2017

NazwaIstalacja i uruchomienie Elektronicznego Zespołu Szybowego WJG-2 na Kapolani Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd - upadowa
Zakres robót
  • Montaż i uruchomienie Elektronicznego Zespołu Szybowego WJG-2
  • Montaż i uruchomienie systemu wizualizacji
  • Modernizacja cyfrowego aparatu rejestrującego AR-2c do wersji AR-3c
Data wykonaniasierpień 2017
Inwestor/Generalny wykonawcaProel Sp. z o. o.
Szczególne cechy instalacji---
NazwaUkład sterowania i wizualizacji do instalacji do oznaczania wskaźnika rakcyjności koksu, CRI
Zakres robót
  • Instalacja układu sterowania do systemu oznacznia wskaźnika reakcyjności koksu
  • Instalacja systemu wizualizacji
Data wykonaniakwiecień 2017
Inwestor/Generalny wykonawcaICHPW
Szczególne cechy instalacji---
generated on shrek in 0,002 seconds