NAJWAŻNIEJSZE PRACE WYKONANE W 2005

NazwaInstalacja sieciowej wersji programu Logger na KWK Polska Wirek
Zakres robót
 • Modernizacja komputera CRD - wyposażenie w kartę 4 x COM
 • Zainstalowanie programu serwera na komputerze mającym bezpośredni dostęp do rejestratorów AR-2c
 • Wykonanie aplikacji programu Logger w wersji sieciowej dla wszystkich rejestratorów AR-2c
 • Instalacja programu Logger w wersji klienta sieciowego na 3 stanowiskach
Data wykonania---
Inwestor/Generalny wykonawcaKompania Węglowa S.A. KWK Polska Wirek
Szczególne cechy instalacji---
NazwaPrzeróbka AR-2c na AR-3c i dostosowanie do realizacji funkcji określonych w dokumentacji w ZGE Sobieski - Jaworzno # Sobieski III przedział skipowy
Zakres robót
 • Wymiana bloku procesora z AR-2c na AR-3c
 • Instalacja 2 kart komunikacyjnych MODBUS RTU
 • Instalacja karty 8 wejść analogowych POMMAX i podłączenie sygnałów analogowych zgodnie z dostarczoną dokumentacją
 • Dostarczenie, instalacja programu Logger
 • Aplikacja programu Logger dla rejestratora AR-3c
Data wykonaniasierpień 2005
Inwestor/Generalny wykonawcaELCAM spółka z o.o.
Szczególne cechy instalacji---
NazwaModernizacja cyfrowych aparatów rejestrujących AR-2c zabudowanych na #Wanda I i # Wanda II KWK Pokój wraz z remontem systemu transmisji danych
Zakres robót
 • Dostawa i zabudowa przetworników ciśnienia hamulców manewrowych
 • Dostosowanie rejestratorów AR-2c do rejestracji ciśnień w obwodach hamulców
 • Dostawa konwerterów transmisji TCP/IP - RS 485 i RS 485 / RS 232 i zabudowa w układzie transmisji
 • Instalacja programu Logger w wersji sieciowej i wykonanie aplikacji programu Logger w wersji sieciowej
 • Zwiększenie ilości rejestrowanych sygnałów do liczby wymaganej przepisami poprzez wymianę kart 8 wejśc dwustanowych na karty 16 wejść dwustanowych i przebudowa listew zaciskowych
 • Uruchomienie całości systemu rejestracji danych
Data wykonaniasierpień 2005
Inwestor/Generalny wykonawcaKompania Węglowa S.A. KWK Pokój
Szczególne cechy instalacjiKompleksowe rozwiązanie włączenia rejestratorów AR-2c do sieci LAN przy uzyciu konwerterów transmisji pełniących funkcje serwerów sieciowych
NazwaDostawa i zabudowa cyfrowego aparatu rejestrującego AR-3c w m.w. #SG I w KGHM Polska Miedź S.A. o/ZG Polkowice-Sieroszowice
Zakres robót
 • Dostawa rejestratora AR-3c w konfiguracji zgodnej z zamówieniem
 • Dostawa karty komunikacyjnej PROFIBUS DP do rejestracji sygnałów dwustanowych
 • Parametryzacja rejestratora zgodnie z dokumentacją "karty zmian"
 • Podłączenie sygnału prędkości z przetwornika obrotowo - impulsowego
 • Zabudowa rejestratora w wyznaczonym miejscu, podłączenie sygnałów, testowanie i rozruch
 • Dostawa urządzeń sieciowych i uruchomienie transmisji pomiędzy rejestratorem a kopalnianą siecią LAN przy użyciu modemów VDSL
Data wykonaniasierpień 2005 - zabudowa rejestratora, maj 2006 - uruchomienie łączności sieciowej
Inwestor/Generalny wykonawcaABB Sp. z o.o.
Szczególne cechy instalacji---

Galeria zdjęć

ar3c-sg1
NazwaKompleksowa dostawa 2 sztuk cyfrowych aparatów rejestrujących AR-3c wraz z sytemem wizualizacji i komputerami CRD i zabudowa w m.w. #Julian I przedział wschodni i zachodni w ZG Piekary
Zakres robót
 • dostawa 2 sztuk cyfrowych aparatów rejestrujących AR-3c wraz z czujnikami ciśnień i prądów oraz impulsatorami
 • Wykonanie dokumentacji podłączenia "karty zmian" w zakresie włączenia rejestratorów AR-3c do układu sterowania i sygnalizacji szybowej
 • Dostawa kart komunikacyjnych MODBUS RTU do podłączenia sygnałów ze sterowników
 • Dostawa i zabudowa paneli wizualizacyjnych z ekranami dotykowymi
 • Wykonanie sieciowego systemu transmisji i włączenie go do kopalnianej sieci komputerowej
 • Parametryzacja rejestratorów
 • Wykonanie aplikacji programu Logger dla obu rejestratorów w zakresie wymaganym wielkością instalacji
 • Testowanie i rozruch urządzenia
Data wykonaniamaj 2005 - #Julian I zachód, grudzień - I etap na # Julian I wschód, grudzień 2006 - II etap modernizacji na # Julian I wschód
Inwestor/Generalny wykonawcaKompania Węglowa S.A. ZG Piekary - I stage, Elkon Sp. z o.o. - II stage
Szczególne cechy instalacjiPierwsza kompleksowa realizacja AR-3c w pełnej wersji wraz z systemem wizualizacji

Galeria zdjęć

julian1w1 julian1w2 julian1w3 julian1w4 julian1z1 julian1z2
NazwaModernizacja cyfrowego aparatu rejestrującego AR-2c na AR-3c zabudowanego na #III przedział wschodni KWK Szczygłowice
Zakres robót
 • Wymiana bloku procesora z AR-2c na AR-3c
 • Dostawa karty komunikacyjnej PROFIBUS DP do rejestracji sygnałów dwustanowych
 • Parametryzacja rejestratora zgodnie z dokumentacją "karty zmian"
 • Podłączenie i sprawdzenie poprawności rejestracji sygnałów dwustanowych i analogowych zgodnie z dokumentacją
 • Uruchomienie łączności sieciowej pomiędzy kopalnianą siecią LAN a pomieszczeniem maszyny wyciągowej
 • Dostawa i uruchomienie konsoli wizualizacyjnej typu SL-4 wraz z programem wizualizacyjnym "ar3c-monitor"
 • Dostawa bezprzewodowego punktu dostępowego i uruchomienie łączności pomiędzy konsolą wizualizacyjną a rejestratorem przy użyciu technologii łączności radiowej 2.4GHz
Data wykonaniasierpień 2005, luty 2006 - łączność bezprzewodowa
Inwestor/Generalny wykonawcaKompania Węglowa S.A. KWK Szczygłowice, MWM Elektro sp. z o.o
Szczególne cechy instalacjiPodłączenie systemu wizualizacji pracy wyciągu szybowego (panel wizualizacyjny) z wykorzystaniem techniki bezprzewodowej, umożliwienie transmisji danych do komputera przenośnego za pomocą Wi-Fi
NazwaModernizacja cyfrowego aparatu rejestrującego AR-2c na AR-3c zabudowanego na #II przedział wschodni KWK Staszic
Zakres robót
 • Wymiana bloku procesora z AR-2c na AR-3c
 • Dostawa i zabudowa przetwornika obrotowo-impulsowego
 • Dostawa i instalacja 2 kart komunikacyjnych MODBUS RTU
 • Instalacja karty 8 wejść analogowych typu POMMAX i 32 dodatkowych wejść dwustanowych 110V
 • Wykonanie aplikacji programu Logger
 • ostawa i uruchomienie bezprzewodowych punktów dostępowych i uzupełniających elementów sieciowych oraz uruchomienie radiowego kanału transmisyjnego pomiędzy budynkiem maszyny wyciągowej a biurem nadsztygarów
Data wykonaniawrzesień 2005
Inwestor/Generalny wykonawcaCarboautomatyka Holding Sp. z o.o. , ELCAM Sp. z o.o.
Szczególne cechy instalacjiRejestrator został włączony do kopalnianej sieci LAN za pośrednictwem kanału radiowego w oparciu o technologię 2,4 GHz

Galeria zdjęć

staszic2
NazwaDostawa i zabudowa cyfrowego aparatu rejestrującego AR-3c w m.w. #VIII przedział zachodni KWK Jankowice
Zakres robót
 • Dostawa rejestratora AR-3c w konfiguracji zgodnej z zamówieniem
 • Dostawa karty komunikacyjnej PROFIBUS DP do rejestracji sygnałów dwustanowych
 • Parametryzacja rejestratora zgodnie z dokumentacją "karty zmian"
 • Podłączenie sygnału prędkości z przetwornika obrotowo - impulsowego
 • Zabudowa rejestratora w wyznaczonym miejscu, podłączenie sygnałów, testowanie i rozruch
 • Dostawa urządzeń sieciowych i uruchomienie transmisji pomiędzy rejestratorem a kopalnianą siecią LAN przy użyciu modemów VDSL
Data wykonaniagrudzień 2005 - zabudowa rejestratora, marzec 2006 - uruchomienie łączności w sieci LAN
Inwestor/Generalny wykonawcaABB Sp. z o.o.
Szczególne cechy instalacji---
generated on shrek in 0,002 seconds