Podstawowe dane

Adres

Zakład Elektronicznych Urządzeń Sterujących "MicroSTER"

ul. Tulipanów 3

40-748 Katowice

tel: (+48) 032 206 61 60

fax: (+48) 032 251 46 19

e-mail: biuro@microster.pl

Numery kont bankowych

BRE o/Katowice

PLN: 97 1140 1078 0000 3908 2900 1001

EUR: 32 1140 1078 0000 3908 2900 1007

USD: 05 1140 1078 0000 3908 2900 1008

Wpis do ewidencji 77234 z dnia 2005-02-03
NIP 631-001-19-81
REGON270514847
Numer w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych3045

Podział organizacyjny

Zarząd firmy

 • mgr inż. Zdzisław Jerzykowski - właściciel i prezes - telefon kom. 0 601 637 165 - czynny całą dobę w przypadkach awarii urządzeń na kopalniach, w pozostałych przypadkach czynny w godzinach 7:00-16:00
  e-mail: Zdzisław Jerzykowski <szef@microster.pl>
 • mgr inż. Anna Jerzykowska - właściciel i wiceprezes - telefon kom. 0 603 579 090 - w sprawach awarii na kopalniach czynny całą dobę (pod nieobecność szefa), w sprawach biurowych czynny w godzinach 08:00-15:00. Można się kontaktować w sprawach projektowych, oprogramowania i dokumentacji.
  e-mail: Anna Jerzykowska <annaj@microster.pl>

Biuro - tel. (+48) 032 206 61 60

 • mgr Joanna Ryniak - Specjalista ds Administracyjno-Biurowych - telefon kom. 0 601 555 998 - czynny w godzinach 7:00-15:00 - można się kontaktować w sprawach biurowych, realizacji zleceń i umów, koordynacji działań serwisowych, harmonogramu prac, oraz sprawach finansowych.
  e-mail: Joanna Ryniak <biuro@microster.pl>

Dział konstrukcyjno - produkcyjny

 • mgr inż. Marek Piwoński - Inżynier konstruktor - telefon kom. 0 603 550 161 - czynny w godzinach 7:00-15:00 - w sprawach techniczno-projektowych i serwisowych, w przypadku awarii sprzętu na kopalniach czynny jako telefon rezerwowy przez całą dobę.
  e-mail: Marek Piwoński <marek@microster.pl>
 • Adam Chomik - technik informatyk, serwisant - telefon kom. 0 601 501 854 - czynny w godzinach 7:00-15:00, oraz w przypadku awarii sprzętu na kopalniach czynny całą dobę podczas dyżuru serwisowego.
  e-mail: Adam Chomik <adam@microster.pl>

Dział serwisu

 • Franciszek Król - specjalista elektryk, kierownik serwisu - telefon kom. 0 601 501 855 - czynny w godzinach 7:00-16:00, można dzwonić we wszystkich sprawach serwisowych dotyczących rejestratorów typu AR.
 • Damian Łata - inżynier informatyk, serwisant - telefon kom. 0 661 964 061 - czynny w godzinach 7:00-16:00, można dzwonić we wszystkich sprawach serwisowych dotyczących rejestratorów typu AR i ich oprogramowania oraz transmisji danych.
  e-mail: Damian Łata <damian@microster.pl>
 • Bartłomiej Ochojski - monter i serwisant sieci bezprzewodowych - telefon kom. 0 609 336 646 - czynny w godzinach 8:00-16:30 - można dzwonić w sprawach serwisu sieci internetowej.
  e-mail: Bartłomiej Ochojski <administrator@microster.pl>
generated on shrek in 0,001 seconds