Fingerprinty kluczy publicznych

Klucze publiczne

By bezpiecznie korzystać z usługi pomocy technicznej musisz ufać naszym kluczom publicznym. Przy pierwszym użyciu naszej strony za pomocą bezpiecznego połączenia HTTPS lub bezpiecznego shella SSH będziesz zapytany o weryfikację klucza publicznego serwera. Klucz publiczny może być sprawdzony sprawdzając jego fingerprint - kryptogranicznie bezpieczny skrót klucza publicznego. Jest bardzo zalecane, by sprawdzić go przed akceptacją.

Ta strona zawiera listę naszych kluczy publicznych podpisaną za pomocą PGP.

Lista fingerprintów

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

www.microster.pl SSL certificate fingerprints:
SHA1 Fingerprint=24:52:87:F9:AB:9C:E9:65:29:2F:F0:BA:31:C5:F1:44:43:0F:E1:70
SHA256 Fingerprint=F6:9E:18:35:98:7D:DA:B8:BA:C8:E9:28:EC:E5:EC:BA:C1:4D:37:ED:93:D0:BB:51:AC:56:8B:59:55:61:0C:69

shrek.microster.pl/git.microster.pl SSH public keys fingerprints:
2048 46:53:03:6f:f8:0c:78:9e:55:21:7e:af:26:fb:55:74  root@shrek (RSA1)
2048 70:81:7f:0c:05:5a:6b:f3:31:b5:c1:4c:d4:08:61:33  root@shrek (RSA)
1024 32:20:a0:10:56:28:b9:a9:b8:df:64:94:1b:15:33:fa  root@shrek (DSA)
256 12:d3:f1:32:87:00:5c:47:85:18:77:0a:be:93:4b:4f  root@shrek (ECDSA)
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1

iQIcBAEBCAAGBQJULEx+AAoJECxoZzGzBUZ9IkMP/iJypiXZG+J5JsBubG68X++B
PF1Z5BpdvETRonPKwvQp/BFYtCuQkNTQeVRHsOwOeARAR7qdQ8kpwW2yA15Zuts9
/byM0+12lw8cCWv1g9GgH6qjHG39QxCBCJmHwB6KLz+I0WNGeSGBB5KQwFXkZzTF
gA9IqyTHfrULoUksoXXAB1rMnn+OsKOXLEy5XD3uTQYJQZvkSu4yzmPX7CWP1CAI
12YalF8BuRs3i7w2wv5mhSMXXFHf/Tz8WvE9ChNOsBl6uq8ZJRfjb0XUFAln0OCw
WANSiOwZMPDjm/1eS1f3p5mMbdRZWBfJFZkITT3B1GVWEFc8QuCJbLWBK0lzxLcc
zYMKRg9WGuiWLXkLh4GEoIQ6puooC6IXhRZd9tHCIruI0DYmUboSjBb8a2dCaGWQ
zdnm5MCAUrQlqg4ZqC+EahT7U2kLaMETVc3IHchGeeL55kGIeJHH9lxCkbbG0xiC
Ot05vcRB2/L4HtyTawUvc8Gh9uM4ZDHjso1YJTKcsTiQYl5r6WD4Rxdil8hEJaxv
d/c/bhoM92FG6hNLU4BelO4lty2Koq0fl7RfjBCQjojPXQFwS7ApbnwkkgLXGHP1
x3Jl8kYnbNmSXdXyn3HHt+sKwd7cnvaWTU1NJoq8PfIup9Drc9+glQ1wLFkepScM
GBDBAiX7lmivgpsdbF3P
=kelc
-----END PGP SIGNATURE-----

Lista kluczy publicznych jest także dostępna jako plik tekstowy keys.asc.

Jak zweryfikować listę fingerprintów

Weryfikacja za pomocą PGP

Lista kluczy jest cyfrowo podpisana za pomocą PGP. Jej autentyczność może być potwierdzona za pomocą:

$ wget http://www.microster.pl/keys.asc
$ gpg --recv-keys B305467D
$ gpg --verify keys.asc

Weryfikacja przez telefon.

Możesz spytać o fingerprinty naszych kluczy publicznych pod numerem telefonu (+48) 032 206 61 60.

generated on shrek in 0,001 seconds