Polityka Jakości

Głównym celem działalności firmy Microster jest wytwarzanie urządzeń oraz świadczenie usług o najwyższej jakości dla zdobycia pełnego zaufania Klienta oraz opinii wiarygodnego partnera. Pragniemy, aby wytwarzane przez nas urządzenia zapewniały stały nadzór nad bezpieczeństwem oraz były niezawodne, przyjazne w obsłudze, wygodne w użyciu oraz konfigurowalne do specyficznych wymagań klientów. Dzięki rzetelności, elastyczności i otwartości na wszystkie nowe, nawet nietypowe potrzeby Klientów możemy umocnić swoją pozycję na rynku urządzeń nadzoru i sterowania dla przemysłu górniczego oraz stać się firmą coraz bardziej wiarygodną i przewidywalną dla Klientów potencjalnych, w tym również zagranicznych. Zdobycie nowych Klientów oraz rozwój eksportu jest jednym ze strategicznych celów firmy. Utrzymywanie stałej gotowości do obsługi serwisowej, pomocy technicznej i nadzoru autorskiego nad wytworzonymi urządzeniami jest traktowane jako działanie priorytetowe mające na celu umacnianie zaufania naszych Klientów i partnerów. Najważniejszym celem Właścicieli oraz pracowników jest satysfakcja Klientów z jakości świadczonych usług. Powyższe cele realizowane będą poprzez:

  • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
  • Zapewnienie wysokiego poziomu jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług
  • Stały monitoring rynku oraz szybka reakcja na potrzeby oraz propozycje zgłaszane przez klientów
  • Utrzymanie oraz dążenie do umocnienia pozycji firmy na rynku
  • Terminowe, sprawne i rzetelne realizowanie usług
  • Motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą poprzez stwarzanie przyjaznego środowiska pracy

Właściciele firmy Microster zapewniają, że polityka jakości jest zrozumiała przez wszystkich pracowników, wdrożona i na bieżąco realizowana.

Certyfikat ISO 9001:2015
Certyfikat ISO 9001:2015
generated on shrek in 0,001 seconds